הבדידות
הורגת אותי מבפנים
יש לי הרבה
מה להגיד
אף אחד לא מקשיב לי.
העולם
כל כך קר.
ואני כל כך עצוב
מתנדבים
באגודה
1000
פגועי נפש
בתוך הקהילה
1000
חוסים המאושפזים
בב"ח פסיכיאטרי
1000
חוסים מתגוררים
בהוסטלים
parpar_sagol-2

חבר בלב ונפש, שע"י עמותת אגודת זימרה וחסד בא"י
הופכים משבר להזדמנות!

שבתות וחגים

סיוע כלכלי

פנאי וחברה