הבדידות
הורגת אותי מבפנים
יש לי הרבה
מה להגיד
אף אחד לא מקשיב לי.
העולם
כל כך קר.
ואני כל כך עצוב
חנוכה
וחשוך לי בלב.
מי ידליק לי את אור?
מתנדבים
באגודה
1000
פגועי נפש
בתוך הקהילה
1000
חוסים המאושפזים
בב"ח פסיכיאטרי
1000
חוסים מתגוררים
בהוסטלים
מתנדבים
באגודה
1000
פגועי נפש
בתוך הקהילה
1000
חוסים המאושפזים
בב"ח פסיכיאטרי
1000
חוסים מתגוררים
בהוסטלים

אנחנו השליחים שלך
למצוות "קמחא דפסחא"
לנפגעי הנפש בישראל

כי גם להם מגיע חג פסח שמח

מסייעים למשפחות פגועי הנפש בתקופה הקשה

parpar_sagol-2

'חבר בלב ונפש' שע"י אגודת זימרה וחסד בא"י
מסייעת כבר למעלה מ-20 שנה לנפגעי הנפש והחרדה ולבני משפחותיהם
דואגת לצרכיהם והעיקר... שלא יישארו לבד.

סביב מעגל השנה, מארגנת העמותה פעילויות רבות וסל שירותים רחב הכולל;
חלוקת סלי מזון למשפחות נפגעי הנפש והחרדה, הסעת חולים מבתי החולים לביתם,
הופעות ואירועים בבתי החולים, סדנאות מודעות עצמית, עריכת קבלת שבת וחג באווירה מיוחדת,
ביקורי בית, פעילויות ספורט, ספרות מקצועית ואף סיוע במימון טיפולים למעוטי יכולת, ועוד...
התמיכה שלכם בנו, הופכת לסיוע אמיתי ומיידי לפגועי הנפש ומשפחתם
בבחינת "כל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא"

כל אחד יכול לקחת חלק -

נמצאים איתם בשבתות וחגים

סיוע כלכלי לנזקקים

ארועי שמחה פנאי וחברה

תודה לכם על הפעילות מתחילים לראות חיוך בהבעה של יוסי מאז הפעילות המתוגברת בביה"ח

John Doe